Odporúčiť priateľovi

LEPIDLO BONA R848T/9kg

VLASTNOSTI • Rýchly nábeh lepiacej síly • Bez vody a rozpúšťadiel • Dobrá priľnavosť k takmer všetkým podkladom a dreveným materiálom • Zbytky lepidla sa dajú ľahko odstrániť • Dobrá stabilita rebier • Balenie v salámach
_vyr_1994R848T